Wat is GOLF

Video: Zuzanna Zgierska and Louis Braddock Clarke 

(for English, scroll down)

Het GOLF-festival is een vijfdaags festival met performances, installatiekunst en lezingen rondom de interactie tussen beeld en geluid. GOLF wordt georganiseerd door Haarlemse culturele instellingen Nieuwe Vide, 37PK en Pletterij in samenwerking met het Haagse kunstenaarsinitiatief Quartair.

De naam GOLF staat voor de manier waarop beeld en geluid tot ons komen, als golven, en voor de kunstenaars die tijdens dit festival een podium krijgen en deel uitmaken van een golf van nieuwe, spannende experimentele kunstvormen.

Tegenwoordig zijn beeld en geluid overal aanwezig, zowel in het dagelijks leven als in de hedendaagse kunst. Maar op welke manieren kunnen beeldende kunst en muziek op betekenisvolle wijze samengaan? Wat gebeurt er als performers uit die twee verschillende disciplines hun krachten bundelen? In welke mate laten klanken zich uitbeelden, of laten beelden zich verklanken? Tijdens GOLF-festival komen hedendaagse kunstenaars, componisten, musici, performers, ontwerpers, internationale grote namen en aanstormend talent samen in een vernieuwend programma en tonen zij grensverleggend werk.

GOLF-festival heeft als doel in Haarlem ruimte te bieden aan uitdagende, experimentele audiovisuele kunst en onderzoekt via artistieke weg de relatie tussen beeldende kunst en muziek, tussen visuele en auditieve perceptie. GOLF-festival bouwt voort op het )toon)-festival, een festival dat tot 2008 in Haarlem werd georganiseerd met een focus op beeld en geluid en de avant-garde van de elektronische kunst en muziek. Het GOLF-festival is geen voortzetting van )toon) maar biedt opnieuw in Haarlem ruimte aan experimentele audiovisuele kunst.

English

GOLF festival is a five-day festival with performances, installations and lectures about the interaction between image and sound. GOLF is a partnership by three cultural organisations in Haarlem: 37PK, Nieuwe Vide and Pletterij, in cooperation with the artist initiative Quartair from The Hague.

The name GOLF (Dutch for “wave”) alludes to the way in which sound and light come to us, as waves, and it references the artists who take the stage during this festival, being part of a wave of new, exciting experimental art forms.

Today audiovisual phenomena are omnipresent, both in daily life and in contemporary arts. But in what ways can the visual arts and music be combined in a meaningful way? What happens when performers from the two disciplines join forces? To what extent can sounds be visualised, or light sonified? During GOLF festival contemporary artists, composers, musicians, performers, designers, international names and emerging talents come together in an innovative program and present work that pushes the boundaries.

GOLF festival aims to offer a space in Haarlem for challenging, experimental audiovisual art and researches the relationship between music and the visual arts, between visual and auditive perception. GOLF festival stands on the shoulders of )toon) festival, a festival that was organised in Haarlem until 2008 and focused on image and sound and the avant-garde of electronic arts and music. GOLF festival is not a continuation of )toon) but once again offers a space in Haarlem for experimental audiovisual arts.


* GOLF-festival werkt met kunstenaars die mogelijk werken met flitsend licht die invloed zouden kunnen hebben op mensen met lichtgevoelige epilepsie of andere gevoeligheden met betrekking tot licht.


Photo credits: © Louis Braddock Clarke & Zuzanna Zgierska