Darien Brito

Strange Attractors

Zondag 22 december @ Nieuwe Vide  |  21:00

Darien Brito is geluidskunstenaar, multimedia-programmeur en een audiovisuele performer. Hij behaalde een BA aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en een MA aan het Instituut voor Sonologie. Als audiovisueel kunstenaar richt hij zich op het creëren van generatieve live-uitvoeringen met behulp van audio, real-time computer graphics en licht.

Strange Attractors is een audiovisuele live performance en is sterk beïnvloed door de chaostheorie, een benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van niet-lineaire dynamische systemen onderzoekt. In Strange Attractors onderzoekt Brito hoe dergelijke systemen gebruikt kunnen worden om texturen en geluid genereren en hoe ze kunnen worden ingezet om real-time structuren te maken in 2D en 3D. Het werk volgt een abstract verhaal, van minimalistische landschappen naar rijke texturen en vormen. 

Darien Brito is a sound artist, multimedia programmer and audiovisual performer. He holds a BA from the Royal Conservatory of The Hague and an MA from the Institute of Sonology. As a composer and sound artist, Darien has created works for many different formats; from solo instrument pieces to chamber music, orchestral works, electronics, music for theatre, film and opera, as well as for contemporary dance and installations. As an audiovisual artist, he focuses on the creation of generative live performances using audio, real-time computer graphics and light. He actively works as a programmer and consultant for other artists and is often involved in multidisciplinary collaborations using technology.

Strange Attractors is an audiovisual live performance heavily influenced by chaotic systems. They were first described by Edward Lorenz, while researching patterns in the weather. Brito explores how such systems can provide rich textures of sound and how they can be used to create real-time structures in 2 and 3 dimensions. The work follows an abstract narrative, moving from minimalistic landscapes to rich textures and forms.

Website:
https://darienbrito.com