Dewi de Vree

Sundog Moondog

Vrijdag 20 december @ 37PK  |  21:45

Dewi de Vree is een mediakunstenaar die zich bezighoudt met de zintuiglijke waarneming van fysische experimenten. Haar doel is om via haar werk haar fascinatie met natuurlijke fenomenen te delen. Ze wil, geïnspireerd als ze is door de schoonheid van onzichtbare processen die ons in ons dagelijks leven voortdurend omringen, die processen openbaren en waarneembaar maken door middel van geluid en beeld.

Ze ontwikkelt hiervoor haar eigen media en hulpmiddelen door gebruik te maken van  materialen en technieken uit uiteenlopende disciplines zoals de beeldende kunst, theater, muziek, scheikunde en natuurkunde. Met haar achtergrond in de beelde kunsten en haar fascinatie voor de interactie tussen mens en machine heeft ze talrijke vertaalmachines, geluidsinterfaces, instrumenten, performances en installatiewerken gemaakt.

Sundog Moondog is een experimentele geluidsperformance waarbij Dewi de Vree een verzameling zelfgebouwde elektronische instrumenten en ontvangers gebruikt. Met haar werk creëert ze immersieve ruimtes waarin buitenaardse landschappen worden verkend.

Foto: The Sunshine Lounge

Dewi de Vree is a media artist dealing with the sensual experience of physical experiments. Through her work her aim is to share her fascination for natural phenomena. Inspired by the beauty of invisible processes which surround us in our daily lives, her aim is to open them up and make them perceivable through sound and image.

To explore her topics of interest, she is developing her own media from scratch and using materials and techniques of different disciplines like visual arts, theatre, music, chemistry and physics. With a background in the visual arts and her fascination for the interaction between man and machine, she’s been making different translating-machines, sound interfaces, instruments, performances and installations.

Sundog Moondog is an experimental sound performance in which a collection of self-built electronic instruments and receivers is used to create immersive spaces in which subtle realms of otherworldly landscapes are explored.

Website:
http://dewidevree.org