Gagi Petrovic

GEST: Choosing Freedom

Zaterdag 21 december @ Pletterij  |  20:15

Foto: Rewire festival

Gagi Petrovic is een componist, performer en muziekdocent. Als musicus werkt hij voornamelijk binnen een performatieve context, zoals concerten en moderne dansvoorstellingen. Hij schrijft muziekstukken en liederen met elementen die tegelijk akoestisch en elektronisch, intens en intiem zijn, en zich dikwijls tussen vreemd en vertrouwd bevinden. Het gebruik van technologie speelt vaak een grote rol in zijn creatieve proces, net als zijn wens om de muziek te blijven vernieuwen.
Als componist werkt hij autonoom, en hij heeft commissies ontvangen van organisaties zoals Gaudeamus, Fringe Festival, Rewire en LeineRoebana. Hij is met name geïnteresseerd in hoe muziek ons zowel lichamelijk als mentaal beroert; hoe zo’n abstracte taal ons in staat stelt om op een specifieke waarneming van de realiteit te reflecteren, die te ontvluchten, of zelfs te bevragen.

GEST is een zelfgemaakt instrument dat Gagi Petrovic in staat stelt om elektronische muziek te spelen op intuïtieve wijze. Handgebaren en eenvoudige lichtsensoren vormen een interface voor muzikale expressie. Tijdens GOLF gebruikt hij het instrument om Choosing Freedom uit te voeren, een stuk dat eerder in première ging op Rewire in 2018. Choosing Freedom gaat voorbij abstractie en viert het loslaten van verwachtingen om zo de muziek de vrije loop te laten.

Gagi Petrovic is a composer, performer and teacher of music. As a musician he mainly works in performative settings, such as concerts and contemporary dance. He writes pieces and songs with elements that are acoustic and electronic, intense and intimate, something between odd and familiar. The use of technology often plays a big role in his creative process, as well as his preference to keep pushing music forward.
As a composer he works in an autonomous fashion, and has also received commissions from organisations such as Gaudeamus, Fringe Festival, Rewire and LeineRoebana. He has a special interest in how music moves us both physically and mentally; how such abstract languages enable us to reflect on a particular sense of reality, escape it or even question it.

The selfmade instrument GEST allows the performer to design and play electronic music in an intuitive way, turning hand gestures and simple light sensors into an interface for musical expression. For this occasion he uses the instrument to perform “Choosing Freedom”, which he premiered at Rewire 2018 under the name of GEST x DPB. To go beyond the abstraction, or dwell inside of it, and find the inner celebration of what it means to let go of expectations and let music ring free.