Gert-Jan Prins & Bas van Koolwijk

Synchronator

Zaterdag 21 december @ Pletterij  |  21:00

Het werk van Bas Van Koolwijk is een mooi voorbeeld van het dikwijls ongrijpbare karakter van elektronische media. Zijn werk analyseert de storingen die video produceert en die in numerieke codes getransformeerd worden, om zo tot een visueel en akoestisch resultaat van extreme elegantie en kracht te komen.

Gert-Jan Prins begon zijn carrière als drummer. Inmiddels omvat zijn werk performances, geluid-installaties, composities, elektronische schakelingen en samenwerkingen met andere componisten, muzikanten en beeldend kunstenaars en performance kunstenaars, dansers. Prins onderzoekt ruis en andere geluidselementen door gebruik te maken van elektronica en slagwerk: media die hij ook als beeldende installaties inzet.

Synchronator transformeert audio in videosignalen: met 3 audio-ingangen en 1 video-uitgang visualiseert het apparaat geluid op de primaire kleurkanalen van het videosignaal. Door de nadruk op de interactie tussen beeld en geluid, kan het gezien worden als een voortzetting van experimenten uit de vroege jaren van de videokunst. 

Bas Van Koolwijk’s work is a good example of the often elusive character of electronic media. His art analyses the interference and disturbances produced by video and transforms it into numerical codes, finally creating a visual and acoustic result of extreme elegance and power.

Gert-Jan Prins started his career as a drummer. His work now includes performances, sound installations, compositions, electronic circuits and collaborations with other composers, musicians, visual artists, performance artists, and dancers. Prins explores noise and other sound elements by employing electronics and percussion: media that he also uses within visual installations.

With 3 audio inputs and 1 video out, the Synchronator device enables Gert-Jan van Prins and Bas van Koolwijk to visualize sound on each of the primary color channels of the video signal.

Websites:
http://www.gjp.info/
http://basvankoolwijk.com/projects.html