Jaromir Mulders

Almost Gaussian

Vrijdag 20 december @ Patronaat  |  23:00–03:00

Jaromir Mulders is een programmeur, componist en designer. Zijn focus ligt op het maken van systemen die geluid produceren gebaseerd op visuele input. Zo neemt hij bijvoorbeeld algoritmes gebaseerd op natuurlijke processen en zoekt hij naar de grenzen en beperkingen van deze algoritmes. In dit proces worden nieuwe geluiden, vormen en structuren gevormd, verwerkt
en teruggestuurd in het algoritme.

Almost Gaussian is een generatieve visuele installatie gebaseerd op de manier waarop benzine zich gedraagt op water. Het visuele resultaat is een reeks kleuren die elkaar verplaatsen en tegen elkaar aanduwen. Door constante beweging verschijnen nieuwe vormen en kleuren die vervolgens nieuwe beelden creëren.

Jaromir Mulders is a programmer, composer and designer. His main interest is creating systems that produce sound based on visual input. For instance taking algorithms from nature and searching for the boundaries and limitations of those algorithms. In these processes new sounds, shapes or textures are created, processed and fed back into the algorithm.
Almost Gaussian is a generative visual installation. The installation is based on how gasoline behaves when it lays on top of water. The visual result is an array of colours that move and push each other around. Through constant movement new shapes and colours appear that create new images.