Michael van Hoogenhuyze

Lezing / lecture: Play and Art, the relationship between two thought processes (in English)

Zondag 22 december @ Nieuwe Vide  |  16:00

Michael van Hoogenhuyze heeft als kunsthistoricus en kunsttheoreticus jarenlang gewerkt in het kunstonderwijs. De laatste jaren was hij docent aan de Koninklijke Academie en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij is een expert op het gebied van kunstonderwijs en begeleiding. Na zijn pensionering heeft hij nog veel gastlessen en lezingen gegeven op het gebied van kunsttheorie en creativiteit.

In zijn lezing wil hij duidelijk maken hoe we een kunstwerk tegelijkertijd kunnen beschouwen als een expressie van het individu en als onderdeel van grotere processen.

Michael van Hoogenhuyze worked for a long time as an art historian and theoretician in art schools, last years before his retirement as a teacher and coach at The Royal Academy and The Royal Conservatory in The Hague. After his retirement he gave lectures and wrote books about art and creativity.

In this lecture Michael van Hoogenhuyze wants to make clear how we can see a work of art as an individual statement and at the same time part of larger processes. 

Website:
https://muzischdenken.wordpress.com/author/michaelvanhoogenhuyze/