TeZ (Maurizio Martinucci) & Federico Murgia

Aquatic State

Vrijdag 20 december @ 37PK  |  20:30

Maurizio Martinucci, beter bekend als TeZ, is een Italiaanse multimediakunstenaar die woont en werkt in Amsterdam. Hij heeft onder andere samengewerkt met Scanner, Kim Cascone, Taylor Deupree and Domenico Sciajno. Hij gebruikt technologie om synesthesie en de relatie tussen geluid, licht en ruimte te onderzoeken, hoofdzakelijk door middel van generatieve composities met gespatialiseerd geluid voor live performances en immersieve omgevingen.
TeZ is ook het brein achter het Optofonica platform for Synesthetic Media and Sound Spatialization.

Federico Murgia is een Italiaanse kunstenaar die geboren is in Sardinië in 1989. Na zijn studie Graphic Arts aan de Accademia delle Belle Arti in Bologna is hij afgestudeerd met een International Master (Interactive Media and Environment) aan het Frank Mohr Instituut in Groningen, en nu woont en werkt hij in Haarlem.
De interesse in muziek zit verankerd in zijn kunstactiviteiten, en hij verbindt dit gebied met nieuwe en traditionele media. Zijn werk omvat sculpturen, tekeningen en media-installaties, maar zijn onderzoek richt zich de laatste tijd vooral op het vertalen en verbeelden van de perceptie van geluid door middel van natuurlijke fenomenen.
Hoewel zijn grafische achtergrond altijd zichtbaar blijft in zijn gebruik van lijnen, symbolen en werken met zwart/wit, brengt zijn passie voor de structuur van geluid hem ertoe kleuren en vormen te benaderen in hoe ze zich verhouden tot licht, en te ontdekken hoe deze elementen natuurlijk verbonden zijn. Het doel van de kunstenaar is om de fysieke ruimte te transformeren tot een soort “geluidsimmersie”, een fenomeen waarin meer dan één zintuig een rol speelt en waar het gehoor leidt tot zicht, tast en lichamelijke ervaringen.

Aquatic State is een proefondervindelijke demonstratie van de transities van water; de kunstenaars TeZ en Federico Murgia creëren een realtime audiovisuele ervaring, waarin verborgen structuren van water zichtbaar worden. Het is een ode aan de metamorfose, van abstract-geometrisch naar levend-organisch.

Maurizio Martinucci, aka TeZ, is an Italian multimedia artist and producer, living and working in Amsterdam, who has collaborated with Scanner, Kim Cascone, Taylor Deupree and Domenico Sciajno, among others. He uses technology as a means to explore synaesthesia and the relationship between sound, light and space. He focuses primarily on generative compositions with spatialized sound for live performances and immersive environments.
TeZ is also the brain father of the Optofonica platform for Synesthetic Media and Sound Spatialization.

Federico Murgia is an Italian artist, born in Sardinia in 1989. After studying Graphic Arts at Accademia delle Belle Arti in Bologna, he graduated in an International Master (Interactive Media and Environment) at the Frank Mohr Institute, in Groningen (The Netherlands), now he lives and works in Amsterdam.
The interest for music is innate in his art practice, and he connects this field with new and classical media. In fact, his body of work include sculptures, drawings and media installation, even though recently his research is focus in particular on sound perception represented through physical phenomena.
Although his graphic background is always visible through the use of lines, signs and black and white, his passion for sound structure is bringing him to explore colours and shapes mostly in relation with light, discovering how these elements are naturally linked. The aim of the artist is to transform the physical space in a sort of “sound immersion”, a kind of phenomenon which involves more than one sense and starting from hearing comprehends vision, tactile and body experiences.

Aquatic State is a demonstration of the transitions of water, a real-time audiovisual experience in which hidden structures of water become visible.