Gijs Levelt & Daniël Maarleveld

Spoken

Zondag 13 maart @ Pletterij | 19:30

Gijs Levelt is trompettist en componist. In zijn werk begeeft hij zich op de grensvlakken van wereldmuziek, geïmproviseerde muziek, hedendaags gecomponeerde muziek en popmuziek. Als trompettist is hij vooral bekend van zijn werk met de Amsterdam Klezmer Band, STriCat en Spinifex. In zijn composities stelt hij de balans tussen het hoofd en het hart centraal, en hij streeft er naar ogenschijnlijke eenvoud verdieping te geven. Sinds enkele jaren onderzoekt Gijs in zijn composities het gebruik van effectpedalen en andere elektronische middelen in combinatie met akoestische instrumenten.

Daniël Maarleveld is een ontwerper, animator en creatief coder gevestigd in Amsterdam, met een sterke interesse in generative design en kinetische typografie. Hij doet al jaren onderzoek naar de visuele output van machines en algoritmes. Deze fascinatie is ooit ontstaan door een behoefte om te ontsnappen aan ontwerpdogma’s; de strakke logica en regels van algoritmes gaven hem juist vrijheid om nieuwe visuele handschriften te ontdekken.

Geïnspireerd door zijn trompet-helden (Miles Davis, Nils Petter Molvaer, Cuong Vu en Jon Hassell) besloot Gijs Levelt in 2017 een duik te nemen in de wondere wereld van de effectpedalen. Dit resulteerde dit jaar in zijn solo debuutalbum Spoken, een album vol relaxte, persoonlijke, intieme stukken met een sterke eigen signatuur waarin alleen gebruik gemaakt wordt van trompet en een beperkte selectie effectpedalen. Per stuk bedacht hij een plan, bestaande uit vorm-, geluid- en materiaal-ideeën, waarna hij zijn opnameapparatuur aanzette en een versie improviseerde. Alle stukken zijn complete one-takes, zonder overdubben, met veel spontaniteit en leven.
Gijs kwam in contact met Daniël Maarleveld met de wens om beelden te maken voor dit album. Gegrepen door de verstilde composities probeerde Daniël een aanpak te vinden die de composities recht deden. Wat hem opviel is dat Gijs in de stukken de effectpedalen heel menselijk gebruikte. Het geluid van de trompet gaat naadloos over in de bewerking van het geluid. De aanpak van Gijs inspireerde Daniël beelden te creëren volgens een vergelijkbare werkwijze. De verstilde beelden trachten die grens tussen analoog en digitaal te laten vervagen.

Gijs Levelt is a trumpet player and composer. In his work he inhabits the boundaries between world music, improvised music, contemporary composed music and pop music. As a trumpeter he is best known for his work with the Amsterdam Klezmer Band, STriCat and Spinifex. In his compositions he focuses on the balance between the head and the heart, and he strives to give depth to apparent simplicity. For several years, Gijs has been investigating the use of effects pedals and other electronic means in combination with acoustic instruments in his compositions.

Daniël Maarleveld is a designer, animator and creative coder based in Amsterdam, with a strong interest in generative design and kinetic typography. He has been researching the visual output of machines and algorithms for years. This fascination originated from a need to escape design dogma; the strict logic and rules of algorithms gave him the freedom to discover new visual handwritings.

Inspired by his trumpet heroes (Miles Davis, Nils Petter Molvaer, Cuong Vu and Jon Hassell), Gijs Levelt decided in 2017 to dive into the wonderful world of effects pedals. This resulted this year in his solo debut album Spoken, an album full of relaxed, personal, intimate pieces with a strong own signature, in which only the trumpet is used and a limited selection of effects pedals. He came up with a plan for each piece, consisting of ideas about form, sound and material, after which he switched on his recording equipment and improvised a version. All pieces are complete one-takes, without overdubbing, with a lot of spontaneity and life.
Gijs came into contact with Daniël Maarleveld with the wish to make images for this album. Captivated by the tranquil compositions, Daniël tried to find an approach that did justice to the compositions. What struck him is that Gijs used the effects pedals in a very humane way in the pieces. The sound of the trumpet flows seamlessly into the processing of the sound. Gijs’s approach inspired Daniël to create images using a similar method. The stilled images try to blur the boundary between analog and digital.

Websites:
https://gijslevelt.com
http://danielmaarleveld.nl