Rotterdam Electronic Improv Orchestra

Zondag 13 maart @ Pletterij | 21:00

Het Rotterdam Electronic Improv Orchestra is een uniek 8-koppig elektronisch improvisatie-ensemble. Waar de belangrijke en unieke improvisatie-scene in Nederland voornamelijk bestaat uit akoestische line-ups (soms gedeeltelijk gecombineerd met elektronica), is REIO een ensemble met een volledig elektronische opstelling, dat de verkenningen weerspiegelt tussen de grenzen van vrije elektronische impro, geluidsmanipulaties, timbrale complexiteit, spontane interacties, ingewikkelde texturen en organisch vloeiende cross-overs, met het gebruik van elektronische apparaten die sterk aan evolutie onderhevig zijn in de wereldwijde hedendaagse improvisatie/jazzscene.

REIO heeft een debuutalbum uitgebracht, Complex K (2021), dat een band laat horen die streeft naar puurheid en nuance, energie en intensiteit, om een ​​muziek te bereiken die in staat is om van epische accenten naar de eenvoud van jingles te gaan. Geluiden worden meestal gemanipuleerd via verschillende elektronische apparaten en effecten, en stapelen zich op tot composities die variëren van elektrische stormen tot delicate geluidspatronen. Dit album gaat van avant-rock naar electro-avant-garde en heeft een verhalende kwaliteit, waardoor de luisteraar kan deelnemen aan de opbouw naar majestueuze en apocalyptische conclusies.

REIO is van plan een nieuw subgenre in de Nederlandse hedendaagse jazzscene te introduceren met hun unieke bijdrage aan het maken van muziek.

The Rotterdam Electronic Improv Orchestra is a one-of-a-kind 8-piece electronic improvisation ensemble. Whereas the important and unique improv scene in the Netherlands mostly consists of acoustic lineups (sometimes partly combined with electronics), REIO is a fully electronic setup ensemble, exposing the explorations between boundaries of free electronic impro, sound manipulations, timbral complexity, spontaneous interactions, intricate textures, and organically flowing crossovers with the use of electronic devices that are highly evolving in the world’s improv/jazz scene.

REIO has released a debut album, Complex K (2021), that is displaying a band striving for purity and nuance, energy and intensity, in order to accomplish a music capable of moving from epic accents to the simplicity of jingles. Sounds are mostly manipulated through different electronic devices and effects, accumulating into compositions ranging from electric storms to delicate sound patterns. Moving from avant-rock to electro avant-garde, this album introduces a narrative quality, allowing the listener to take part in the build-up to majestic and apocalyptic endings.

REIO is going to consider shaping a new sub-genre in the Dutch jazz contemporary scene with their unique contribution to making music.

Website:
http://www.reio.tk