Wouter van Veldhoven

Minus

Vrijdag 11 maart @ Nieuwe Vide | 20:15

Wouter van Veldhoven onderzoekt de tekortkomingen van apparaten, materialen en hun geluiden, met de nadruk op elektromagnetische machines zoals bandrecorders en draadrecorders. Deze apparaten (vaak slechts nog gedeeltelijk in werking) worden aangepast om functies te vervullen waar ze nooit voor bedoeld waren.

Zijn laatste werk Minus richt zich op vertraging. Het is gevuld met opeenvolgende ritardando’s, geluiden waarvan de toonhoogte omlaag wordt gepitcht, en verslechtering van geluidskwaliteit. Geluidsopnames, texturen en melodieuze fragmenten worden keer op keer vertraagd door het gebruik van gemanipuleerde bandrecorders. Beetje bij beetje wordt zo al het geluid afgebroken tot het uitkomt op het geluids-equivalent van een stilstaand beeld.

Het begint allemaal langzaam en na verloop van tijd eindigt het in totale stilstand.

Wouter van Veldhoven researches the shortcomings of devices, materials and their sounds with an emphasis on electromagnetic machinery like tape recorders and wire recorders. These devices (often only partly in working order) are modified to fulfill functions they weren’t meant to.

His latest work Minus delves into deceleration. It is filled with cascading ritardandos, downward pitch manipulation and sound deterioration. Recorded sounds, textures and melodic fragments are slowed down over and over using manipulated tape machines. Bit by bit everything is degrading into the sonic equivalent of a still image.

It all starts slowly and through time resolves into a total standstill.

Website:
https://www.woutervanveldhoven.nl