Danai Belosinof & Elia Kalogianni & Tancrède D. Kummer

Lady Roach & other such stories

Zondag 19 december @ Pletterij | 20:45

Danai Belosinof heeft hedendaags klassieke compositie gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam en studeerde daarnaast Karnatische muziek, Javaanse gamelan en fysiek theater. Haar composities kenmerken zich door de combinatie van muziek met tekst, video, theater of performance. Onderwerpen uit het dagelijks leven worden op het toneel gebracht in de vorm van meeslepende interdisciplinaire ‘situaties’. Terugkerende thema’s in haar werk zijn onder meer de functie van stem en taal, en de aard van tijd. Meer in het bijzonder doet ze onderzoek naar de subjectiviteit van onze perceptie van tijd en ruimte, en de manieren waarop geluid deze kan vervormen.

Elia Kalogianni studeerde aan de School of Fine Arts in Thessaloniki en aan de audiovisuele afdeling van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Ze werkt als regisseur en beeldend kunstenaar. Ze nam deel aan tentoonstellingen in onder meer het Stedelijk Museum, Eye Film Museum en het Internationaal Theater in Amsterdam. Soldier 365 (2019), haar eerste korte film kreeg een eervolle vermelding in het Eye on Art Research Lab, en haar meest recente werk, Phélia (2020), is wereldwijd op vele festivals vertoond.

Tancrède D. Kummer is drummer, componist en improvisator. In 2013 verhuisde hij naar Nederland waar hij sterk betrokken is geweest bij de geïmproviseerde, alternatieve en hedendaagse jazzmuziek. Tancrède heeft vele prijzen gewonnen en is actief in verschillende bands. Hij is co-curator van NAUSICAA, een reeks interdisciplinaire evenementen met verschillende artiesten uit de geïmproviseerde, klassieke en elektronische muziek, maar ook installaties, performers, dansers en beeldend kunstenaars.

Lady Roach & other such stories is een serie audiovisuele verhalen/gedichten, geschreven en gecomponeerd door Danai Belosinof. In samenwerking met Elia Kalogianni komen ze tot leven in een op film gebaseerde scenografie. Een spannende duik in de wereld van antropomorfe wezens aan de hand van muziek, tekst en film. Het project is nog in ontwikkeling, en op het GOLF-festival worden de eerste twee verhalen gepresenteerd met Tancrède D. Kummer op drums: Lady Roach and the Barefoot Love Story. Lady Roach bestaat uit hedendaagse mythische verhalen, uit het leven van de volwassen kinderen van de stad. Een ode aan het leven; de levenden en hun tragedies.


Danai Belosinof studied contemporary classical composition at the Conservatorium van Amsterdam and also studied Karnatic music, Javanese gamelan and physical theater. Her compositions are characterized by the combination of music with text, video, theater or performance. Everyday life subjects are brought on stage as immersive interdisciplinary “situations”. Recurring themes in her work include the function of voice & language, and the nature of time. More particularly, she researches the subjectivity of our perception of time and space, and the ways in which sound can distort it.

Elia Kalogianni studied at the School of Fine Arts in Thessaloniki and in the audiovisual department of the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. She works as a director and visual artist. She has participated in exhibitions at the Stedelijk Museum, Eye Film Museum and the International Theatre in Amsterdam, among others. Soldier 365 (2019), her first short film received a Special Mention at the Eye on Art Research Lab, and her most recent work, Phélia (2020), has been screened in many festivals worldwide.

Tancrède D. Kummer is a drummer, composer and improviser. In 2013 he moved to the Netherlands where he has been strongly involved in the improvised, alternative and contemporary jazz music scene. Tancrède has won many awards and is active in a variety of bands. He is co-curating NAUSICAA, a series of interdisciplinary events hosting various artists from the fields of improvised, classical and electronic music as well as installations, performers, dancers and visual artists.

Lady Roach & other such stories is a series of audiovisual stories/poems, written and composed by Danai Belosinof. In collaboration with Elia Kalogianni they come to life in a film-based scenography. An exciting dive into the world of anthropomorphic beings, using music, text and film. Currently a work in progress, GOLF festival is hosting the first two stories featuring Tancrède D. Kummer on drums: Lady Roach and the Barefoot Love Story. Lady Roach consists of modern-day mythical stories, from the lives of the city’s adult children. An ode to life; the living and their tragedies.

Websites:
https://www.danaibelosinof.com
http://eliakalogianni.com
https://tancrededk.com