Esther Urlus & Roel Meelkop

Vrijdag 17 december @ Nieuwe Vide | 20:45

Esther Urlus is een Rotterdamse kunstenaar die werkt met de filmformaten Super8, 16mm and 35mm. Haar werken komen altijd voort uit DIY-methodes (Do It Yourself) en resulteren in films, performances en installaties. Door het filmmateriaal te kneden en bewerken door middel van trial and error, en door technieken opnieuw uit te vinden, creëert ze nieuw werk. Urlus is de oprichter van de WORM Filmwerkplaats Rotterdam, een werkplaats gerund door kunstenaars die zich toelegt op film als een artistiek, expressief medium. Haar werk is wereldwijd op filmfestivals getoond en tentoongesteld.

Toen Roel Meelkop beeldende kunst studeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, besloot hij om zijn werk te wijden aan geluid en muziek. Zijn muzikale praktijk begon in de vroege jaren tachtig toen hij THU20 oprichtte samen met Jac van Bussel, Peter Duimelinks, Jos Smolders en Guido Doesborg. THU20 heeft op regelmatige basis tapes en CD’s gereleased in Europa. Na THU20 heeft Roel Meelkop gestaag aan een oeuvre gewerkt, dat overwegend enthousiast werd ontvangen in de kleine maar toegewijde wereld van de geluidskunst. Hij maakt ook site-specific geluidsinstallaties en geluidsperformances samen met andere kunstenaars.

Op het GOLF-festival presenteren Esther Urlus and Roel Meelkop een performance met analoge beelden waarin gebruik gemaakt wordt van acht analoge 16mm filmprojectoren. Het stuk is opgebouwd uit paarsgewijze korte film-loops, waarbij de positieve film gecombineerd wordt met haar negatieve equivalent, en het speelt met synchromie, beeldscherpte and faseverschuiving. Deze beelden worden vergezeld van Meelkop’s geluidsverkenningen. Het werk is oorspronkelijk geïnitieerd voor Quadra door Klankvorm Rotterdam, waar het geprojecteerd werd op vier individuele schermen.

Esther Urlus is a Rotterdam-based artist working with motion picture film formats Super8, 16mm and 35mm. Resulting in films, performances and installations, her works always arise from DIY methods. Kneading the material, by trial, error and (re) inventing, she creates new work. Urlus is the founder of WORM Filmwerkplaats Rotterdam, an artist-run workspace dedicated to motion picture film as an artistic, expressive medium. Her work has been exhibited and screened at film festivals worldwide.

Roel Meelkop studied visual arts and art theory at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam. Here he decided to dedicate his work to sound and music. His musical activities date back to the early eighties when he started THU20, together with Jac van Bussel, Peter Duimelinks, Jos Smolders and Guido Doesborg. THU20 have released several tapes and CD’s and performed regularly in Europe. After THU20 Roel Meelkop has worked steadily on a body of work, most of which was received enthusiastically in the small but dedicated world of sound art. He also creates site-specific sound installations and performance pieces in collaboration with other artists.

For GOLF, Esther Urlus and Roel Meelkop present an analog visuals performance with eight analog 16mm film projectors. It is a piece built up from pairwise short film loops of positive and its negative equivalent imagery that plays with synchromy, focus and shift phasing. This is combined with Meelkop’s sonic explorations. The piece was originally initiated for Quadra by Klankvorm Rotterdam and projected on four individual screens.

Websites:
https://estherurlus.hotglue.me
http://www.r0m.nl