Natalia Domínguez Rangel

I Heard the Noise of Many Waters

9–13 maart 18:30–00:00 | Molen de Adriaan, Papentorenvest 1A

Photo by Simon Veres

Natalia Domínguez Rangel is een geluidskunstenaar en componist die woont en werkt tussen Wenen en Amsterdam. Domínguez Rangel maakt installaties, sculpturen en performance-kunstwerken. Ze gebruikt ook haar expertise in het componeren van muziek als een mechanisme om het onwaarneembare, het onzichtbare, het ongrijpbare te vatten. Haar werk sluit aan bij architectuur, akoestiek, techniek en natuur. Ze is geïnteresseerd in de manier waarop geluid een lichaam op fysiologische en psychologische manieren beïnvloedt en ermee resoneert, en hoe kritisch luisteren tot verdieping leidt, en verbanden legt met andere akoestische ecologieën, niet alleen met de antropofonie (de geluiden van de mens).

Domínguez Rangel exposeerde haar werken in heel Europa en Latijns-Amerika in verschillende contexten, van festivals tot galerieën, musea en interventies in de openbare ruimte. Sinds 2017 doceert ze op het gebied van geluidsstudies op de afdeling Design Art Technology van ArtEZ in Arnhem.

Haar compositie voor GOLF-gevels is I Heard the Noise of Many Waters (2021): een gedicht gecombineerd met waterlandschappen uit haar archieven met veldopnames.

Natalia Domínguez Rangel is a sound artist and composer living and working between Vienna and Amsterdam. Domínguez Rangel makes installations, sculptures and performance artworks. She also incorporates her expertise in music composition as a mechanism for contemplating the imperceptible, the unseen, the impalpable. Her work connects with architecture, acoustics, technology and nature. She is interested in the way sound affects and resonates with a body physiologically and psychologically, and how critical listening deepens, extends and sets connections to other acoustic ecologies, not only to the anthrophony.

Domínguez Rangel has exhibited her works throughout Europe and Latin America in various contexts, from festivals, to galleries, museums and interventions in public spaces. She has been teaching in the field of sound studies since 2017 at the Design Art Technology department of ArtEZ, Arnhem.

Her composition for GOLF-gevels is I Heard the Noise of Many Waters (2021): a poem together with water landscapes from her field recording archives.

Website:
https://nataliadominguezrangel.com