Valery Vermeulen

Mikromedas OGLE2005BLG390LB

9–13 maart 18:30–00:00 | Hodshon Huis, Spaarne 17

Chandra-afbeeldingen die bewijs laten zien voor een licht-echo die afkomstig is uit het superzware zwarte gat van onze Melkweg, Sagittarius A*.

Dr. Valery Vermeulen is elektronisch musicus, wiskundige, muziekproducer, gastdocent aan het Koninklijk Conservatorium Gent, gastdocent aan de Master ArtScience KABK Den Haag, en onderzoeker aan de Vakgroep Wiskunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft een doctoraat in de zuivere wiskunde en een master in muziekcompositie. Sinds 2003 werkt Vermeulen aan verschillende projecten waarin de interactie tussen muziek en wiskunde centraal staat. Onderwerpen in zijn werk bestrijken een breed scala aan disciplines, waaronder generatieve geluidssynthese, algoritmische geluid- en beeldcompositie, AI, biofeedback, affective computing, astrofysica en theoretische natuurkunde, econometrie en datasonificatie.

Mikromedas is een data-gedreven muzikaal project waarin totaal nieuwe benaderingen en visies ontwikkeld en uitgewerkt zijn over het gebruik van gegevens uit de ruimte en de verre ruimte en astrofysische simulatiemodellen als nieuwe hulpmiddelen voor het componeren en uitvoeren van muziek. Het project wordt gepresenteerd in verschillende thematische series.

Voor GOLF-festival presenteren we de Mikromedas OGLE2005BLG390LB serie. Deze serie is in 2014 gelanceerd als opdrachtwerk voor de DEAF (Dutch Electronic Arts Festival, Rotterdam). In deze serie ligt de nadruk op een sonische weergave van een mogelijke reis van de aarde naar de exoplaneet OGLE2005BLG390LB, gelegen nabij het centrum van onze Melkweg, Sagittarius A*.
Voor Mikromedas OGLE2005BLG390LB worden composities geproduceerd met behulp van gesamplede radio-astronomische gegevens afkomstig van verschillende bronnen, bijvoorbeeld gegevens afkomstig van verschillende ruimtevaartuigen zoals Voyager1 en Voyager2 of gegevens afkomstig van verschillende astrofysische objecten zoals pulsar-sterren (gegevens die tot 22.000 jaar oud kunnen zijn). Andere bronnen die bij het compositieproces worden gebruikt, zijn onder meer gesynthetiseerde geluiden en data feeds van satellieten die zijn omgezet in geluid en muziek met behulp van nieuw ontwikkelde sonificatietechnieken.

Artist’s concept of Voyager in flight.

Dr. Valery Vermeulen is an electronic musician, mathematician, music producer, visiting professor at the KASK-Conservatory School of Arts Ghent, guest lecturer at Master ArtScience KABK Den Haag and researcher at the Department of Mathematics at Antwerp University. He holds a Phd in pure Mathematics as well as a masters degree in Music Composition. Since 2003 Vermeulen has been working on various projects where the interaction between music and mathematics plays a central role. Topics in his work cover a broad range of disciplines including generative sound synthesis, algorithmic sound and image composition, AI, biofeedback, affective computing, astro and theoretical physics, econometrics and data sonification.

Mikromedas is a data-driven musical project in which totally new approaches and visions are being developed and elaborated on how to use data from space and deep space and astrophysical simulation models as new tools for music composition and performance. The project is presented under various thematic series. 

For GOLF festival we present the Mikromedas OGLE2005BLG390Lb series. This series was launched in 2014 as a commissioned work for the DEAF (Dutch Electronic Arts  Festival, Rotterdam). In this series focus is set on a sonic representation of a possible voyage from earth to the exoplanet OGLE2005BLG390Lb situated near the centre of our Milky Way, Sagittarius A*. 
For Mikromedas OGLE2005BLG390LB compositions are produced using sampled radio  astronomical data coming from various sources e.g. data stemming from several spacecrafts such as Voyager1 and Voyager2 or data originating from various astrophysical objects such as pulsar stars (data which might be up to 22,000 years old). Other sources that are used in the composition process include synthesized sounds as well as data feeds from satellites turned into sound and music using newly developed sonification techniques.

Website:
www.valeryvermeulen.net