Patronaat

Vrijdag 20 december 2019

Na het avondprogramma bij 37PK is er een clubavond in het Patronaatcafé. Deze is gratis toegankelijk.


After Friday’s evening program at 37PK we continue with a club night at the Patronaatcafé. This night is free entrance.

Adres:
Zijlsingel 2
2013 DN Haarlem

Website:
https://www.patronaat.nl