Deborah Mora & Virginia Vivaldi

Bond I – Mutualism

Vrijdag 11 maart @ Nieuwe Vide | 19:30

Bond I – Mutualism is een participatieve meditatie geleid door stem en beeld. De meditatie brengt het publiek in een gebied tussen enkele centimeters boven de grond en de ondergrond waar wortels groeien, met als doel de belichaming van vaatplanten en bryophyten (een onderafdeling van het plantenrijk die de lever- en loofmossen omvat). ‘Mutualisme’ is een symbiose tussen twee levensvormen waarbij beide voordeel hebben van die interactie. Gedurende hun gedaanteverandering wordt het publiek begeleid op zoek naar hun eigen manier van omgaan met zichzelf, anderen en andere wezens.

Bond I – Mutualism is de eerste iteratie van multidisciplinaire verkenningen tussen Deborah Mora en Virginia Vivaldi. Deborah Mora en Virginia Vivaldi treden op als Orah en Vèra.

Deborah Mora (zij/haar) is beeldend kunstenaar en ontwerper. Haar onderzoek bevindt zich op de kruising tussen het fysieke en het immateriële, en creëert momenten waarin gemedieerde ervaringen verkend kunnen worden. Ze gebruikt visuele materialiteiten om de weg vrij te maken voor immersieve omgevingen en produceert audiovisuele installaties en performances.

Virginia Vivaldi (zij/hen) is kunstenaar-onderzoeker en belichamings-mentor. Hen bestudeert, oefent, onderwijst en creëert methodologieën voor het verschuiven van aanwezigheid. Een deel van hun onderzoek bestaat uit het zintuiglijk observeren van de fysieke<>subtiele dimensies van relaties tussen mensen en niet-mensen. Ze is mede-oprichter van de Garden Department, een buitenklas en boomgaard op de binnenplaats van een kunstinstelling.

De samenwerking tussen Deborah and Virginia wordt ondersteund door FIBER Festival en vindt haar oorsprong in FIBER’s Reassemble Lab: Sound Ecologies.

Bond I – Mutualism is a participatory meditation guided by voice and visuals. The meditation  brings the audience to inhabit a space in between a few centimetres above the soil and the  underground where roots grow, proposing the embodiment of bryophytes and vascular plants.  ‘Mutualism’ refers to the form of symbiosis where all species involved in the relation benefit from it.  While shape-shifting, the audience is accompanied in search of their own way of relating to themselves, others and other beings. 

Bond I – Mutualism is the first iteration of multidisciplinary explorations between Deborah Mora  and Virginia Vivaldi. Deborah Mora and Virginia Vivaldi perform as Orah and Vèra

Deborah Mora (she/her) is a visual artist and designer. Her research is situated at the intersecting  space between the physical and the immaterial, creating moments for exploring mediated experiences. She approaches visual materialities to carve the openings for immersive environments,  producing audio-visual installations and performances. 

Virginia Vivaldi (she/they) is an artist researcher and an embodiment mentor. They study, practice, teach and create methodologies for shifting presences. Part of their research  happens while sensorially observing the physical<>subtle dimensions of relations among humans  and other-than-humans. She is co-founder of the Garden Department, an outdoor classroom and orchard in the courtyard of  an art institution.

Deborah and Virginia’s collaboration has been supported by FIBER Festival and originated in FIBER’s Reassemble Lab: Sound Ecologies.

Online
@orah.hhh (Instagram)